RODO

I. Klauzule Informacyjne (pliki do pobrania)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was.

Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych pod adresem e-mail: sekretariat@mtzbelarus.pl lub listownie: MTZ BELARUS TRAKTOR SP. z o.o., ul. Kresowa 85, 16-100 Sokółka.

Klauzula informacyjna dla Klienta

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

Klauzula informacyjna dotycząca praw osób, których dane dotyczą

 

II. Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (pliki do pobrania)

a) dostęp do danych

b) sprostowanie danych

c) usunięcie danych

d) ograniczenie przetwarzania 

e) przeniesienie danych

f) sprzeciw

g) cofnięcie zgody

 

III. Ogólna polityka Ochrony Danych Osobowych (plik do pobrania)