From Poland to Scandinavian lands

From Poland to Scandinavian lands

2 lipca, 2020

OJSC «MTW» is constantly moving forward, and at present this company with a 74-year-long history produces agricultural tractors that enjoy popularity and recognition not only in the Republic of Belarus and other CIS countries but also, as you may know, in Europe including Poland, as well as in Africa, the Middle East and Southeast Asia.

Soil, tillage technologies and technical requirements for agricultural tractors are different in each country.

“Belarus” tractors presented at Agritechnica 2019 are the best evidence of the fact that «MTW» produces cutting-edge, highly reliable vehicles that meet the latest EU emission standards. http://www.belarus-tractor.com/en/company/news/two-thousand-nineteen/press-release/

«MTW’s» progress is reflected in our own growth as a dealer company. We try to keep you informed of all the latest developments through our website, YouTube channel or our Facebook fan page, where the information about Belarussian tractors in Poland.

Our small and big successes would not have been possible without you!

We are pleased to announce that as of July 1 of the current year «MTW» appointed «MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. Z o.o.» company its official representative in Norway, Sweden and Finland.

This is a great honor, thank you for being with us.

 

Mińska Fabryka Traktorów stale się rozwija.  To firma z 74-letnią historią produkująca ciągniki rolnicze, które cieszą się popularnością i uznaniem nie tylko na Białorusi i innych krajach WNP, ale także, jak wiadomo, w Europie, w tym w Polsce, a także w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.
Gleba, technologie uprawy i wymagania techniczne dla ciągników rolniczych są różne w poszczególnych krajach.
Ciągniki ” Belarus „zaprezentowane na targach Agritechnica 2019 są najlepszym dowodem na to, że Mińska Fabryka Traktorów produkuje najnowocześniejsze, niezawodne pojazdy spełniające najnowsze normy emisji spalin UE:

http://www.belarus-tractor.com/en/company/news/two-thousand-nineteen/press-release/

Postęp Mińskiej Fabryki Traktorów znajduje odzwierciedlenie w naszym rozwoju jako firmy dealerskiej. Staramy się informować Państwa o najnowszych wydarzeniach poprzez naszą stronę internetową, kanał YouTube lub fanpage na portalu społecznościowym Facebook, gdzie znajdują się informacje o białoruskich ciągnikach w Polsce.
Nasze małe i duże sukcesy nie byłyby możliwe bez Was!
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lipca bieżącego roku Mińska Fabryka Traktorów mianowała nas MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o. o. oficjalnym przedstawicielem marki Belarus w Norwegii, Szwecji i Finlandii.
To wielki zaszczyt, dziękujemy, że jesteście z nami.