Gwarancja

Gwarancja

Wszystkie ciągniki marki Belarus zakupione w autoryzowanych punktach sprzedaży w Polsce, posiadają 1 rok gwarancji.

Warunki Gwarancji

  • Okres gwarancji na ciągnik marki Belarus oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 12 miesięcy lub 1000 mtg.
  • Obowiązkowe jest wykonywanie przeglądów technicznych po pierwszych 30-50, 125, 250, 500 mth eksploatacji ciągnika.
  • Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu ciągnika, u Dealera marki Belarus, który sprawuje pełne świadczenia gwarancyjne.

Pełna treść Ogólnych Warunków Gwarancji dostępna w punktach dealerskich. Każdy kupujący otrzymuje ją wraz z książką serwisową. 

W punktach dealerskich oraz w siedzibie MTZ Belarus Traktor Sp. z o.o. dostępne są formularze gwarancyjne, niezbędne do zgłoszenia usterek.

  1. Formularz zgłoszenia gwarancyjnego można pobrać TUTAJ.
  2. Formularz naprawy gwarancyjnej (kliknij, uzupełnij i wydrukuj).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Back to top
Facebook IconYouTube Icon
Real Time Web Analytics